1. KAJ JE RIP – Računalniška Izmenjava Podatkov ?

RIP predstavlja izmenjavo podatkov med aplikacijami poslovnih partnerjev. Za uspešno izmenjavo določimo:

  ·
 • Vsebino sporočila (naročila, računa, itd.) – določimo podatke ·
 • Obliko sporočila – določimo format (na primer EDIFACT) ·
 • Način izmenjave (vrsto komunikacije)

Princip izmenjave:

  ·
 • Pošiljatelj pripravi podatke, ki tvorijo sporočilo (naročilo, račun, …) in jih odloži v neko datoteko. Pravimo ji hišna datoteka. To je vsebina.
 • ·
 • Nato uporabi konverter, ki te podatke preloži v dogovorjeno obliko (EDIFACT na primer).
 • ·
 • Tako zložene podatke pošlje prejemniku.
 • ·
 • Prejemnik sprejme sporočilo.
 • ·
 • Ga s pomočjo konverterja preoblikuje zopet v svojo hišno obliko.
 • ·
 • In tako hišno datoteko uvozi v svojo aplikacijo.

2. KAJ POTREBUJETE ZA RIP?

Princip izmenjave sporočil med partnerji poteka tako, da si vsak udeleženec priskrbi poštni predal preko katerega komunicira z ostalimi udeleženci.

Pošiljatelj pošlje naročilo v prejemnikov poštni predal. Njegova naloga je, da pobere naročilo iz predala in ga prevzame v svojo aplikacijo, ki obdeluje naročila.

Za uspešno uvedbo RIP-a potrebujete:

  ·
 • Poštni predal na sistemu PV400 preko katerega boste sprejemali in pošiljali sporočila.
 • ·
 • Ustrezen program za manipulacijo s predalom (pobiranje pošte, pošiljanje pošte).
 • ·
 • RIP pretvornik, ki omogoča pretvorbo EDIFACT sporočil v hišno obliko in obratno.
 • ·
 • Prevzem podatkov v vašo aplikacijo.

Poskrbimo za postavitev okolja v katerem bodo naročila avtomatsko prihajala na dogovorjeno mesto v vašem podjetju pripravljena za prevzem v vaš aplikacijo.

Potrebna oprema:

 • Windows 95, 98, NT ali 2000.
 • Pentium 100 z 32 MB RAM in 20 MB diskovnega prostora
 • Windows združljivi modem

Želite prejeti ponudbo za vzpostavitev EDIFACT?